Rekisterin nimi:   

Viestintätoimisto Marenita asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: 

Viestintätoimisto Marenita
Y-tunnus: 2933599-8
Mäksmäentie 40, 
21250 Masku

Rekisteriasioista vastaava henkilö: 

Marena Ahonen
marena@marenita.fi 
+358 50 4313 222

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus: 

 

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

 Rekisterin tietosisältö: 

Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite 

Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten 

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot 

Tapahtumatiedot 

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot 

Rekisteröidyn itse antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterissä oleva henkilö on joko

jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.marenita.fi

edustaa yritystä, joka on Viestintätoimisto Marenitan asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Viestintätoimisto Marenitan asiakasrekisteri

muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle. 

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. 

Tietojen luovutus: 

 

 

 

  

Rekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on aina luottamuksellista. Rekisterinpitäjä ei luovuta hallussaan olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille kumppaneille. Yksittäistapauksessa rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

Rekisterin suojaus: 

Rekisterinpitäjä ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. 

Henkilötietolain 6 luvun 26 §:n mukainen tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

27.08.2018