Mikä on markkinointistrategia tai mitä tarkoittaa markkinoinnin automaatio? Tuntuuko, että markkinoinnin ymmärtämiseen tarvitsee nykyään sanakirjan? Tässä se on. Tällä kertaa selkokielelle kääntyvät esimerkiksi sanat strategia, positiointi ja MQL.

Brändistrategia
Niin kuin monilla muillakin käsitteillä myös brändillä on useita erilaisia määritelmiä. Yleisesti voitaneen kuitenkin kuvata brändiä yrityksen markkinoinnin ja viestinnän seurauksena syntyneenä kokonaiskuvana, joka välittää yrityksen arvoja sekä lupauksia asiakkaille. Brändäämisen tavoitteena on synnyttää tavoiteltuja mielleyhtymiä ja käsityksiä.

Brändistrategian tehtävänä on kiteyttää brändin tavoitteet ja ne toimintatavat, joilla tavoitteisiin pyritään. Strategiaa luotaessa analysoidaan brändin nykytilannetta ja toimintaympäristöä. Brändistrategia kulkeekin tiiviisti käsikädessä yrityksen liiketoimintasuunnitelman kanssa: kirkkaat liiketoiminnalliset tavoitteet, yrityksen kilpailuetujen määrittely sekä haluttujen mielleyhtymien tarkentaminen ovat jo iso askel kohti täsmällistä brändistrategiaa.

Markkinoinnin automaatio
Markkinoinnin automaation tarkoituksena on tehostaa, automatisoida ja helpottaa markkinoinnin toimenpiteitä. Sen avulla voidaan säästää markkinointiin käytettävää työaikaa, tarkentaa markkinointitoimenpiteiden ajoituksia sekä räätälöidä sisältöjä henkilökohtaiseksi jokaiselle asiakkaalle. Automaatiolla tähdätään tehokkaiden liidien syntyyn. Automaatiosta saa oivan esimerkin, kun tutustuu omaan sähköpostiin saapuneisiin mainoskirjeisiin: esimerkiksi lentoyhtiöiden uutiskirjeiden sisältö ja lähetystiheys muuttuvat omien lentovarausten tai kyseisen yhtiön nettisivuilla vierailujen mukaan.

Markkinointistrategia, viestintästrategia 
Markkinointi- ja viestintästrategia määrittelevät yrityksen markkinoinnin ja viestinnän tavoitteet, toimenpiteet, kohdeyleisön, teemat, tyylit, keinot ja muut markkinoinnin ja viestinnän toteuttamisessa tärkeät osa-alueet. Strategioiden tehtävänä on täsmentää sitä, mihin panostetaan ja miten ja millaisin keinoin haluttuihin tavoitteisiin päästään. Strategioiden pohjalta voidaan tehdä yksityiskohtaisia markkinointi- ja viestintäsuunnitelmia ja aikatauluja.  

MQL
Lyhenne MQL tulee englanninkielisistä sanoista marketing qualified lead eli markkinoinnin hyväksymä liidi. Käytännössä tällä tarkoitetaan kontaktia asiakkaaseen, joka voidaan verkkokäyttäytymisensä perusteella määritellä potentiaaliseksi asiakkaaksi. Tällöin asiakas on esimerkiksi vieraillut yrityksen nettisivuilla useasti. Kun myynnin hyväksymä liidi osoittaa tarpeeksi kiinnostusta yritystä kohtaan, MQL muuttuu SQL:ksi eli myynnin hyväksymäksi liidiksi (sales qualified lead).

Natiivimainonta
Natiivimainonnalla tarkoitetaan yleensä sellaisia digiympäristössä julkaistuja sisältöjä, jotka vaikuttavat kyseisen median tavanomaiselta julkaisulta mutta todellisuudessa ovat median ja mainostajan yhteistyössä tuottamia mainossisältöjä. Natiivimainontaa edustavat esimerkiksi sanomalehtien nettisivuilla esiintyvät artikkelit, jotka näyttävät journalistisilta artikkeleilta mutta ovat todellisuudessa mainoksia.

Positiointi
Positioinnilla tarkoitetaan kuluttajien mieliin asettumista brändin mukaisella tavalla. Esimerkkinä positioinnista voi pohtia vastauksia vaikkapa siihen mikä on halpa bussiyhtiö tai minkä merkkinen maito on parasta. Positiointi vastaa siis siihen, missä brändi haluaa olla kuluttajan mielessä suhteessa omiin kilpailijoihinsa.

 

Entäpä mitä tarkoittavat SEO, vaikuttajamarkkinointi tai inbound-markkinointi? Markkinointitermejä selkokielellä -postaussarjan ensimmäisen osan voit lukea täältä.

Please follow and like us:

0 Comments

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *